Δώρα Διαγωνισμού

5x

Υπολογιστές Γραφείου

5 υπολογιστές γραφείου (desktop pc), πλήρη σετ, θα δοθούν στους συμμετέχοντες με κλήρωση.

Διαβάστε εδώ πληροφορίες για την κλήρωση.

Οι φωτογραφίες των δώρων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού είναι ενδεικτικές και μπορεί να μην απεικονίζουν με ακρίβεια τα δώρα που θα παραληφθούν από τους νικητές (χρώμα, μοντέλο, χαρακτηριστικά, αξεσουάρ κλπ).