Όροι Χρήσης και Συμμετοχής

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (super-contest.com) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η εταιρεία δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Η χρήση της ιστοσελίδας (περιήγηση, εγγραφή, πληρωμή, συμμετοχή σε διαγωνισμό κλπ) από ανήλικους θα πρέπει να γίνεται πάντα με τη συγκατάθεση, επίβλεψη και έλεγχο του γονέα/κηδεμόνα.

Όλα τα δεδομένα που αφορούν τη χρήση της πλατφόρμας αποθηκεύονται σε ελληνικό server. Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο, email κλπ) είναι σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).


Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και για διαφημιστικούς σκοπούς.


Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες και οι γονείς/κηδεμόνες του θα πρέπει να δηλώνουν στην πλατφόρμα τα αληθινά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τάξη, τηλέφωνο κλπ). Η δήλωση αναληθών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της συμμετοχής, χωρίς να επιστρέφεται το ποσό που κατέβαλε ο συμμετέχοντας και χωρίς να δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε δώρο ή άλλη απολαβή από τον διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα πρέπει να απαντούν στις ερωτήσεις μόνοι τους, χωρίς να ζητούν βοήθεια από τρίτους ή από άλλες πηγές.


Ακύρωση συμμετοχής – επιστροφή χρημάτων  

Επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης προβλέπεται εφόσον η αίτηση ακύρωσης γίνει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η αίτηση ακύρωσης γίνεται με άποστολή σχετικού email στο [email protected]

Δώρα

Οι φωτογραφίες των δώρων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού είναι ενδεικτικές και μπορεί να μην απεικονίζουν με ακρίβεια τα δώρα που θα παραληφθούν από τους νικητές (χρώμα, μοντέλο, χαρακτηριστικά, αξεσουάρ κλπ), ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις χορηγήσεις. 

Διαβάστε εδώ τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της κλήρωσης.