Διαδικασία Κλήρωσης Δώρων

Η κλήρωση των δώρων του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://www.random.org/, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 στο δικηγορικό γραφείο της Κας Σακαρέλλου Δήμητρας, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Κοδριγκτώνος 11 Αθήνα ΤΚ: 10434, Tηλέφωνο: 2108823221. 

Στη κλήρωση θα συμπεριληφθούν όλοι οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως βαθμολογίας.

Από την κλήρωση θα προκύψουν νικητές ισάριθμοι με τα δώρα του διαγωνισμού (3) και επιπλέον ισάριθμοι αναπληρωματικοί.

Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και με email στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν εντός 3 ημερών. Σε περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία, η προτεραιότητα επιλογής θα μεταφέρεται στον επόμενο επιτυχόντα. Αν ο νικητής δεν αναζητήσει το δώρο του εντός 10 ημερών, το δικαίωμα επιλογής του θα μεταφέρεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή.

Οι φωτογραφίες των δώρων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού είναι ενδεικτικές και μπορεί να μην απεικονίζουν με ακρίβεια τα δώρα που θα παραληφθούν από τους νικητές (χρώμα, μοντέλο, χαρακτηριστικά, αξεσουάρ κλπ), ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις χορηγήσεις. 
 

Υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή της κλήρωσης και την απόδοση των δώρων είναι η διοργανώτρια εταιρεία Super Contest OE, τηλέφωνο 2118000071, [email protected].

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ορθογραφίας 2023

Αποτελέσματα Κλήρωσης Δώρων
31/5/2023

Οι νικητές της κλήρωσης των 5 Tablet Samsung Galaxy A8:
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΓΚΑΦ. (Αριθμός Παραγγελίας: 14036)
2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΛ. (Αριθμός Παραγγελίας: 14368) 
3. ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΤΡΙΝ. (Αριθμός Παραγγελίας: 15078) 
4. ΡΟΚΕΙΑ ΕΛΘ. (Αριθμός Παραγγελίας: 14734)
5. ΦΑΙΔΡΑ ΣΥΚ. (Αριθμός Παραγγελίας: 14743)

Τα παραπάνω ονόματα και τηλέφωνα αφορούν στους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών. Δεν δημοσιεύονται ολόκληρα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ο αριθμός παραγγελίας αναγράφεται στο email που λάβατε κατά την δήλωση συμμετοχής σας.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το πρακτικό των αποτελεσμάτων της κλήρωσης. 

Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός 2023

Αποτελέσματα Κλήρωσης Δώρων
22/2/2023

Οι νικητές της κλήρωσης των 5 Υπολογιστών γραφείου είναι:
1. Αθηνά Για. (Αριθμός Παραγγελίας: 12432) (τηλ. *******788)
2. Νεκταρία Κεν. (Αριθμός Παραγγελίας: 12018) (τηλ. *******979)
3. Αρετή Δεμ. (Αριθμός Παραγγελίας: 13099) (τηλ. *******672)
4. Γιάννης Σπυ. (Αριθμός Παραγγελίας: 12477) (τηλ. *******494)
5. Γεώργιος Μυλ. (Αριθμός Παραγγελίας: 13026) (τηλ. *******742)

Τα παραπάνω ονόματα και τηλέφωνα αφορούν στους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών. Δεν δημοσιεύονται ολόκληρα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ο αριθμός παραγγελίας αναγράφεται στο email που λάβατε κατά την δήλωση συμμετοχής σας.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το πρακτικό των αποτελεσμάτων της κλήρωσης. 

Διεθνής Διαγωνισμός Αγγλικής Γλώσσας 2022

Αποτελέσματα Κλήρωσης Δώρων
23/11/2022

Οι νικητές της κλήρωσης των 5 Samsung Galaxy Tablet είναι:
1. Αντ. Δαν. (Αριθμός Παραγγελίας: 11140) (τηλ. *******750)
2. Κασ. Σκο. (Αριθμός Παραγγελίας: 10946) (τηλ. *******932)
3. Ευτ. Γεω. (Αριθμός Παραγγελίας: 11331) (τηλ. *******649)
4. Αρτ. Γλα. (Αριθμός Παραγγελίας: 11039) (τηλ. *******777)
5. Νικ. Χρι. (Αριθμός Παραγγελίας: 11316) (τηλ. *******390)

Τα παραπάνω ονόματα και τηλέφωνα αφορούν στους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών. Δεν δημοσιεύονται ολόκληρα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ο αριθμός παραγγελίας αναγράφεται στο email που λάβατε κατά την δήλωση συμμετοχής σας.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το πρακτικό των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.