Όροι Χρήσης και Συμμετοχής

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (super-contest.com) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η εταιρεία δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Η χρήση της ιστοσελίδας (περιήγηση, εγγραφή, πληρωμή, συμμετοχή σε διαγωνισμό κλπ) από ανήλικους θα πρέπει να γίνεται πάντα με τη συγκατάθεση, επίβλεψη και έλεγχο του γονέα/κηδεμόνα.

Όλα τα δεδομένα που αφορούν τη χρήση της πλατφόρμας αποθηκεύονται σε ελληνικό server. Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο, email κλπ) είναι σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).


Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και για διαφημιστικούς σκοπούς.


Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες και οι γονείς/κηδεμόνες του θα πρέπει να δηλώνουν στην πλατφόρμα τα αληθινά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τάξη, τηλέφωνο κλπ). Η δήλωση αναληθών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της συμμετοχής, χωρίς να επιστρέφεται το ποσό που κατέβαλε ο συμμετέχοντας και χωρίς να δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε δώρο ή άλλη απολαβή από τον διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα πρέπει να απαντούν στις ερωτήσεις μόνοι τους, χωρίς να ζητούν βοήθεια από τρίτους ή από άλλες πηγές.


Ακύρωση συμμετοχής – επιστροφή χρημάτων  

Επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης συμμετοχής προβλέπεται εφόσον η αίτηση ακύρωσης γίνει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η αίτηση ακύρωσης συμμετοχής γίνεται με αποστολή σχετικού email στο [email protected]. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός αν η συμμετοχή καταστεί αδύνατη λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας του διαγωνισμού.


Δώρα

Οι φωτογραφίες των δώρων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού είναι ενδεικτικές και μπορεί να μην απεικονίζουν με ακρίβεια τα δώρα που θα παραληφθούν από τους νικητές (χρώμα, μοντέλο, χαρακτηριστικά, αξεσουάρ κλπ), ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις χορηγήσεις. 

Διαβάστε εδώ τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Ανεξαρτησία Διοργανωτή

Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας με την επωνυμία «SUPER CONTEST Ο.Ε.» που είναι και ο Διοργανωτής του διαγωνισμού και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε θέμα που σχετίζεται με αυτόν. Η εταιρεία με την επωνυμία Express Publishing θα παραχωρήσει τη χρήση συγκεκριμένων αποσπασμάτων-κειμένων από τις εκδόσεις της και συγκεκριμένα από την εκπαιδευτική σειρά CLIL READERS με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία των θεμάτων του διαγωνισμού από τον διοργανωτή.

Η παροχή του ως άνω πρωτότυπου περιεχομένου (editorial content) πάνω στο οποίο βασίζονται τα θέματα του διαγωνισμού από την εταιρεία Express Publishing διευκρινίζεται ότι δε συνιστά συνδιοργάνωση του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή της Express Publishing στον παρόντα διαγωνισμό, η διεξαγωγή του οποίου παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη της «SUPER CONTEST Ο.Ε.».

Τέλος, ορίζεται ότι για οποιαδήποτε αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Express Publishing ενός από τους τίτλους της εκπαιδευτικής σειράς CLIL READERS από πιστοποιημένο συμμετέχοντα του διαγωνισμού, η Express Publishing θα προσφέρει σε αυτόν έναν επιπλέον τίτλο της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς δωρεάν.