Διεθνής Διαγωνισμός Αγγλικής Γλώσσας 2022

ΣΤ’ Δημοτικού – Α’ Γυμνασίου (Β1)

 

Δοκιμαστικό τεστ για τον Διεθνή Διαγωνισμό Αγγλικής Γλώσσας 2022.

Μπορείς να επαναλάβεις το δοκιμαστικό τεστ όσες φορές θέλεις.

 

Click the “Next” button to start!

Τα κείμενα του διαγωνισμού είναι αποσπάσματα από το βιβλίο Carnivorous Plants της Express Publishing.

Express Publishing