Επιστημονικά Υπεύθυνος

Την επιστημονική ευθύνη του διαγωνισμού έχει η εκπαιδευτική ομάδα της teacherland.gr, της μεγαλύτερης ψηφιακής πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού για το δημοτικό.

Με εργαλείο μία ιστορία, οι μικροί μαθητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν τις περιπέτειες των ηρώων μας, όπως παρουσιάζονται διεξοδικά από σελίδα σε σελίδα. Με λιγοστά κλικ καλούνται να επιλέξουν τη σωστή ορθογραφία ειδικά επιλεγμένων λέξεων. Έχουμε φροντίσει το λεξιλόγιο και οι αντίστοιχοι κανόνες ορθογραφίας να εναρμονίζονται πλήρως με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διδακτικές οδηγίες που προτείνει το υπουργείο. 

Συνολικά, μέσα από ένα φροντισμένο εκπαιδευτικά και τεχνολογικά περιβάλλον, επιδιώκουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και να τους βοηθήσουμε να εκφράσουν εποικοδομητικά τις γνώσεις τους.