Το Όραμά μας

Το όραμά μας είναι να χαρίσουμε χαμόγελα στα παιδιά, να δείξουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσα σε ένα διασκεδαστικό πλαίσιο και παράλληλα να στηρίζουμε ενεργά οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα όπως το Χαμόγελο του Παιδιού.