Όροι Χρήσης  και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας

Για την Εταιρεία SUPER CONTEST Ο.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί  βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας της εταιρείας μας. Πιστεύουμε ότι είστε ενήμεροι, ευαίσθητοι πάνω σε αυτό το σοβαρότατο ζήτημα  και  ως ενεργοί πολίτες ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία που αυτά τυχόν υφίστανται.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά)  στους εκπαιδευτικούς, σε γονείς και παιδιά και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διατηρεί κάποιου είδους σχέση με την εταιρεία μας, είτε χρησιμοποιεί τον επίσημο ιστότοπό μας, τον ιστότοπο των διαγωνισμών που κατά καιρούς διεξάγουμε, ή άλλα ψηφιακά κανάλια που  χρησιμοποιεί ή εταιρεία μας  (όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ή  λαμβάνει μέρος στις διάφορες δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε.

Συμμορφούμενοι απολύτως με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, η εκ μέρους μας επεξεργασία γίνεται με θεμιτό και σύννομο τρόπο, για έναν συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό και καλύπτει μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα διασφαλίζουμε ότι έχουμε τη  συγκατάθεση  του συγκεκριμένου υποκειμένου των δεδομένων και λαμβάνουμε ΜΟΝΟ τα προσωπικά δεδομένα που μας είναι απαραίτητα για να  τηρήσουμε  τις υποχρεώσεις μας  έναντι του υποκειμένου των δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε,  και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας επεξεργάζεται  τα προσωπικά σας δεδομένα,  καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγχετε τη χρήση των πληροφοριών σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ), που είναι ευρέως γνωστός ως «ΓΚΠΔ» (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 25/5/2018.

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτόν;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η Ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία SUPER CONTEST Ο.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ με ΑΦΜ: 801624980, ΔΟΥ: ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ που έχει έδρα στην οδό Επαμεινώνδα 5, 16121 Καισαριανή Αττικής , τηλέφωνο επικοινωνίας: 2118000071 (Δευ-Παρ 10:00 έως 17:00) και Email: [email protected]

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η ενημέρωσή σας και η παροχή των σχετικών πληροφοριών αναφορικά με την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η παροχή πληροφοριών για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Η Εταιρεία μας  σε απόλυτη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα (τεχνικά, οργανωτικά κ.λ.π) για τη νόμιμη τήρηση και περαιτέρω επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου  να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από τον κίνδυνο απώλειας, διαρροής, αλλοίωσης, διαβίβασης ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη ή παράνομη  επεξεργασία τους.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας , μέσω email στην διεύθυνση: [email protected] ή εγγράφως στην διεύθυνση Επαμεινώνδα 5, 16121 Καισαριανή Αττικής

 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως, ενδεικτικά, το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας. Η Εταιρεία μας  επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα και για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς:

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό σας είναι τα εξής:

 • Κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας για τις ανάγκες δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού
  Όνομα και Επώνυμο , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email , ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό).
 • Κατά την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς
  Όνομα και Επώνυμο, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό).

Σκοπός  Επεξεργασίας
Συλλέγουμε, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας

Ειδικοί κανόνες για τα παιδιά

Σε περίπτωση που συλλεγούν προσωπικά δεδομένα από παιδί αυτό θα γίνει μόνο  βάσει συγκατάθεσης του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα π.χ. στέλνοντας ειδοποίηση στον γονέα ή στον κηδεμόνα του παιδιού.

Με ποιον τρόπο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ΜΟΝΟ απευθείας από εσάς  όταν εισάγετε τα δεδομένα σας διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας ή στους διαγωνισμούς μας. 

Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Σημειώνουμε πως απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση προσώπων στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μας.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα διασφαλίζουμε πάντοτε ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας για την επεξεργασία τους, δεσμεύοντας συμβατικά τον αντισυμβαλλόμενό μας ή τον συνεργάτη μας στον οποίο κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με αυτό που παρέχεται στην Ελλάδα. 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας
Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (χρήση των cookies)

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο.

Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του  Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR):

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε τον περιορισμό της εν λόγω επεξεργασίας, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, ώστε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της Εταιρείας μας για την διακράτησή τους και την εκπλήρωση τυχόν καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Ανάκληση της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης, εάν συντρέχει περίπτωση.

Διεκπεραίωση αιτήσεων

Αν η εταιρεία μας λάβει αίτηση από υποκείμενο δεδομένων που επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, οφείλει να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 1 μηνός από τη λήψη της αίτησης. Ο χρόνος της απάντησής μας μπορεί να παραταθεί κατά 2 μήνες για πολύπλοκα ή πολλαπλά αιτήματα, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων ενημερωθεί για την παράταση. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων γίνεται δωρεάν.

Αν μία αίτηση απορριφθεί, πρέπει να ενημερωθεί  το υποκείμενο των δεδομένων για τους λόγους της απόρριψης καθώς και για το δικαίωμά του να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Λάβετε υπόψη σας ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν είναι απόλυτη και ενδέχεται να υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και για τις όποιες περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε email με το σχετικό αίτημά σας.

Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε υιοθετήσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία καθώς και για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά.

Τροποποίηση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ενημέρωση σχετικά με αυτή.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί με βάση την κατά καιρούς υφισταμένη νομοθεσία και νομολογία επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες και προϊόντα μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής.

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 20-11-2022.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Μπορείτε να αιτηθείτε ακύρωση της συμμετοχής σας και επιστροφή χρημάτων μέχρι 2 ημέρες μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής σας και τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του εκάστοτε διαγωνισμού. 

Διαδικασία Κλήρωσης Δώρων

Οι κληρώσεις των δώρων των διαγωνισμών γίνονται με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://www.random.org/ στο δικηγορικό γραφείο της Κας Σακαρέλλου Δήμητρας, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Κοδριγκτώνος 11 Αθήνα ΤΚ: 10434, Tηλέφωνο: 2108823221.

Στις κληρώσεις συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συμμετέχοντες του εκάστοτε διαγωνισμού, ανεξαρτήτως βαθμολογίας.

Από τις κληρώσεις προκύπτουν νικητές ισάριθμοι με τα δώρα του εκάστοτε διαγωνισμού και επιπλέον ισάριθμοι αναπληρωματικοί.

Οι νικητές ενημερώνονται τηλεφωνικά και με email στο οποίο έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν εντός 3 ημερών. Σε περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία, η προτεραιότητα επιλογής θα μεταφέρεται στον επόμενο επιτυχόντα. Αν ο νικητής δεν αναζητήσει το δώρο του εντός 10 ημερών, το δικαίωμα επιλογής του θα μεταφέρεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή.

Οι φωτογραφίες των δώρων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού είναι ενδεικτικές και μπορεί να μην απεικονίζουν με ακρίβεια τα δώρα που θα παραληφθούν από τους νικητές (χρώμα, μοντέλο, χαρακτηριστικά, αξεσουάρ κλπ), ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις χορηγήσεις.

Υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή της κλήρωσης και την απόδοση των δώρων είναι η διοργανώτρια εταιρεία Super Contest OE, τηλέφωνο 2118000071, [email protected].