Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικών 2023

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικών 2023 θα διεξαχθεί από 16 έως 19 Φεβρουαρίου 2023 και αφορά μαθητές από Β’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου. 

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής διαθέσιμες από την ερχόμενη Δευτέρα 28/11/2022.