Διεθνής Διαγωνισμός Αγγλικής Γλώσσας 2022

Β’ – Γ’ Δημοτικού (Α1)

 

Δοκιμαστικό τεστ για τον Διεθνή Διαγωνισμό Αγγλικής Γλώσσας 2022.

Μπορείς να επαναλάβεις το δοκιμαστικό τεστ όσες φορές θέλεις.

 

Click the “Next” button to start!

Τα κείμενα του διαγωνισμού είναι αποσπάσματα από το βιβλίο Baby Animals της Express Publishing.

Express Publishing Logo