Διεθνής Διαγωνισμός Αγγλικής Γλώσσας 2022

Β’ – Γ’ Γυμνασίου (Β2)

 

Δοκιμαστικό τεστ για τον Διεθνή Διαγωνισμό Αγγλικής Γλώσσας 2022.

Μπορείς να επαναλάβεις το δοκιμαστικό τεστ όσες φορές θέλεις.

 

Click the “Next” button to start!

Τα κείμενα του διαγωνισμού είναι αποσπάσματα από το βιβλίο Ancient Monsters της Express Publishing.

Express Publishing Logo